Chronologia

1939-40

Utworzenie obozu jenieckiego

Od napaści na Polskę 1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły drugą wojnę światową. Niedługo potem Wehrmacht uruchomił na terenie zjazdów NSDAP obóz dla jeńców wojennych, czyli stalag XIII A Norymberga-Langwasser. Już w połowie września 1939 roku do dawnego miasteczka namiotowego trafili pierwsi polscy żołnierze.

Decyzja o jego utworzeniu zapadła krótko po wybuchu wojny. Ponieważ Wehrmacht wziął w Polsce więcej jeńców, niż się spodziewano, założone przed wojną obozy jenieckie okazały się niewystarczające. W tej sytuacji należało w krótkim czasie urządzić kolejne obozy.

O wyborze obozu SA na terenie zjazdowym zadecydowała jego rozbudowana infrastruktura. Obóz był dobrze skomunikowany, wyposażony w sanitariaty i miał kilka stałych budynków. Pierwszych polskich jeńców wykorzystano do szybko ukończonej budowy wież strażniczych, płotu z drutu kolczastego oraz 128 drewnianych baraków na 30.000 osób. Niektóre budynki, m.in. obozowy oddział dezynfekcji, ukończono dopiero w 1940 roku.