Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Mam informacje na temat jeńców wojennych, którzy w latach 1939-1945 przebywali w Norymberdze. Do kogo mam się zwrócić?

Das Dokumentatioszentrum Reichsparteitagsgelände (Centrum Dokumentacyjne Teren Zjazdów NSDAP) chętnie przyjmie każdą informację dotyczącą jeńców wojennych bądź byłych obozów w Norymberdze-Langwasser. Prosimy przesłać nam kopie dokumentów, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy na tej stronie. Nasza instytucja ściśle współpracuje z Stadtarchiv Nürnberg (Archiwum Miejskim w Norymberdze), które również przyjmuje od osób prywatnych materiały o znaczeniu historycznym. Można się więc zwracać także do Archiwum.

Jak mogę się dowiedzieć czegoś więcej o obozie dla jeńców wojennych w Norymberdze-Langwasser albo o przymusowej pracy więźniów?

Proszę do nas napisać za pośrednictwem formularza kontaktowego i sprecyzować swoje zainteresowania. W publikacji Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit [Teren zjazdów NSDAP w czasie wojny. Niewola, mord masowy i praca przymusowa] znajdzie Pan(i) dalsze informacje oraz ważne dokumenty dotyczące historii obozu na terenie zjazdowym. Publikacja jest dostępna w księgarniach oraz w naszym muzeum.

Szukam informacji o jeńcu wojennym, który w latach 1939-1945 przebywał w Norymberdze.

Dokumentationszentrum posiada zbiór materiałów dotyczących obozów jenieckich na terenie zjazdów NSDAP. Zbiór zawiera także trochę informacji na temat indywidualnych osób. Niestety nie istnieje imienny wykaz wszystkich jeńców wojennych obozu w Norymberdze-Langwasser ani lista wszystkich komand roboczych.

W sprawie informacji o indywidualnych jeńcach wojennych można się zwracać do rozmaitych archiwów. Przede wszystkim warto pytać w Bundesarchiv, Abteilung Deutsche Dienststelle (Archiwum Federalne, Oddział Komisariat Niemiecki/dawny punkt informacyjny dot. Wehrmachtu). Informacji można zasięgnąć również w archiwach w Arolsen Archives, zwłaszcza w przypadku, gdy jeniec wojenny w trakcie wojny otrzymał status cywilnego robotnika przymusowego albo po zakończeniu wojny przebywał w Niemczech jako Displaced Person. W obu archiwach o informacje krewni poszukiwanych osób muszą się zwracać osobiście.

Oczywiście może Pan(i) przysłać wiadomość także do Dokumentationszentrum Reichstparteitagsgelände [Centrum Dokumentacyjnego Teren Zjazdów NSDAP] za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bardzo pomocne będą dla nas wszelkie możliwe informacje o poszukiwanej osobie oraz informacja, czy kontaktowali się Państwo także z innymi instytucjami. Chętnie przekierujemy Państwa zapytanie do Stadtarchiv Nürnberg [Archiwum Miejskiego w Norymberdze], które także przechowuje archiwalia dotyczące jeńców wojennych.

Jestem w posiadaniu/szukam informacji na temat cywilów, którzy w podczas wojny pracowali w Norymberdze jako robotnicy przymusowi.

Stadtarchiv Nürnberg (Archiwum Miejskim w Norymberdze) posiada i gromadzi dokumenty dotyczące cywilnych robotnic i robotników przymusowych w Norymberdze w okresie drugiej wojny światowej. Prosimy zwrócić się bezpośrednio do nich w tej sprawie.

Jak dostanę się na teren byłego obozu jenieckiego w Norymberdze-Langwasser? Co tam jest do zobaczenia?

Dawny obóz jeniecki uległ po wojnie znacznym zmianom i dziś jest terenem całkowicie zabudowanym. Znajduje się na nim powstała w latach 60. gęsto zaludniona dzielnica Norymbergii o nazwie Langwasser. Nie zachowały się żadne historyczne budynki obozowe. Istnieje tylko dawny obozowy dworzec kolejowy („Bahnhof Märzfeld”), na który przywożono jeńców. W 1987 r. dworzec ten został wyłączony z ruchu. Schody prowadzące na perony i same perony są niedostępne.

W Langwasser w trzech miejscach znajdują się tablice informujące o obozie – częściowo tylko w języku niemieckim. Znajdą Państwo na nich poglądowy plan najważniejszych miejsc historycznych oraz usytuowania tablic informacyjnych. Proszę pamiętać, że poszczególne miejsca w Langwasser są od siebie oddalone o setki metrów, a niekiedy kilku kilometrów.

Dojazd samochodem osobowym/taksówką z Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände na teren byłego obozu jenieckiego trwa 10-15 minut. W przypadku podróży środkami komunikacji miejskiej należy wsiąść pod Centrum w autobus linii 45 lub 65, na przystanku „Frankenstraße” przesiąść się do metra (linia U1) i dojechać do stacji „Gemeinschaftshaus” (czas jazdy 20 min.).

Jak dostanę się na groby jeńców wojennych, którzy zmarli w Norymberdze?

Na Cmentarzu Południowym (Südfriedhof) spoczywają jeńcy wojenni oraz cywilni robotnicy przymusowi, którzy podczas wojny 1939-1945 lub w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu zmarli lub zostali zamordowani w Norymberdze. Dawny cmentarz obozowy został w latach 50. przekształcony w miejsce pochówku oznaczone różnymi znakami pamięci. Więcej informacji na temat grobów na Cmentarzu Południowym znajdą Państwo oraz na portalach Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland oraz Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Dojazd samochodem/taksówką z Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände na Cmentarz Południowy [Südfriedhof] trwa 10-15 minut. Jeśli zamierzają Państwo skorzystać ze środków komunikacji miejskiej, należy wsiąść pod Centrum w autobus linii 45 lub 65. Na przystanku „Frankenstraße” przesiadka w tramwaj linii 5 do przystanku „Südfriedhof” (czas jazdy 15-20 minut).

Kontakt

Formularz kontaktowy

Stopka redakcyjna

Wydawcy

Museen der Stadt Nürnberg
Hirschelgasse 9-11
90403 Nürnberg
Deutschland

We współpracy z

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
z siedzibą w Opolu
ul. Minorytów 3
45017 Opole
Polska

Redakcja

Florian Dierl, kierownik Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände / Centrum Dokumentacyjnego Teren Zjazdów NSDAP
E-Mail: dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de
Tel.: +49 911 231 16892