Chronologia

1933–38

„Miasteczko namiotowe” na zjazdach NSDAP

Podczas ostatniego zjazdu NSDAP ponad 200.000 uczestników biwakowało w miasteczkach namiotowych urządzonych na terenach zjazdowych. Kwaterowali oni w podobozach różnych narodowosocjalistycznych organizacji, które uczestniczyły w masowej imprezie, jaką był zjazd NSDAP.

Poprzedziły ją zakrojone na szeroką skalę prace przygotowawcze polegające na wykarczowaniu i uzbrojeniu terenu. Południową połać terenu zjazdowego jeszcze na początku lat 30. porastał gęsty las. Należało wytyczyć drogi, położyć kanalizację i stworzyć infrastrukturę sanitarną. Potrzebne były także baraki zaopatrzeniowe. Tylko obóz dla Oddziałów Szturmowych (SA) i Służby Pracy Rzeszy (RAD) został w całości ukończony do zjazdu NSDAP w 1938 roku.

Miasteczka namiotowe stanowiły ważny element propagandowego spektaklu, jakim były odbywające się od 1933 roku rokrocznie zjazdy NSDAP. Wysocy rangą przedstawiciele władz składali oficjalne wizyty w obozach bogato udekorowanych flagami, roślinami i wszelkiego rodzaju ozdobami. Media zaś informowały obszernie o „życiu obozowym” i atmosferze „koleżeństwa”.