Chronologia

1941-42

Deportacja Żydów z Północnej Bawarii

W październiku 1941 roku rozpoczęły się deportacje Niemców pochodzenia żydowskiego do gett i obozów eksterminacyjnych w Polsce i na podbitych terenach Związku Sowieckiego. Zaczęło się zaplanowane mordowanie europejskich Żydów.

W Północnej Bawarii deportacje zaczęły się 29 listopada od transportu 1.008 osób do Rygi. Deportowanych zgromadzono w prowizorycznym obozie na terenie zjazdów NSDAP, gdzie zostali poddani upokarzającej procedurze: przeszukiwano i konfiskowano ich bagaż, a ich samych poddawano rewizji osobistej. Przy okazji dochodziło do szykan i maltretowania więźniów.

W marcu 1942 roku nastąpiła druga deportacja 1.000 północnobawarskich Żydów do getta w Izbicy na terenie Polski. Oba transporty odjechały z tzw. „dworca obozowego” (dworca Märzfeld) w Norymberdze-Langwasser. Zaledwie 52 spośród ponad 2.000 deportowanych osób przeżyły zaledwie 52 osoby.